Câu hỏi cốt tử - Tạo ra lợi nhuận cao và tăng trưởng mạnh mẽ

Tác giả: Fred Reichheld

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Đọc thêm