Câu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thưởng

Tác giả: Adrian Gostick, Chester Elton

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm