Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo và Khoa Học Quảng Cáo

Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo và Khoa Học Quảng Cáo

Tác giả: Claude C. Hopkins

Chuyên mục: Sách Kinh Tế

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm