Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Cậu bé xin cành đào

Tác giả:

Tiểu Mẫn

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 06/01/2015

Lần cuối cùng gặp thằng bé vào chiều ba mươi tết năm đó. Tết rồi mà nó còn đi chân đất, quần áo rách rưới chặn ngang chiếc xe đạp của tôi. Nó chạy lại chần chừ một hồi rồi ấp úng: "Cho tôi xin cành đào này được không…"

Kết nối với Waka