Cạnh tranh bằng phân tích

Tác giả: Thomas H. Davenport - Jeanne G.Harris

Thể loại: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Đọc thêm