Cách mạng pháp và tâm lý học của các cuộc cách mạng

Tác giả:

Gustave Le Bon

Thể loại: Chính trị - Pháp luật

Nhà xuất bản:

NXB Thế Giới

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 25/12/2014

Sách miễn phí

Tóm tắt cuốn sách "Cách Mạng Pháp Và Tâm Lý Học Của Các Cuộc Cách Mạng": "Tất cả các chính khách cần phải nghiên cứu cuốn sách của Gustave le Bon. Tác giả này không có tiếng tăm gì về các lý thuyết kinh điển liên quan tới cuộc Cách mạng Pháp và vì thế những luận giải tâm lý của ông đã dẫn tới những kết luận hết sức mới". 

-Time Magazine

"Lịch sử của cuộc Cách mạng Pháp trên thực tế được cấu thành từ một loạt những biến cố lịch sử song hành và thường độc lập với nhau: lịch sử chế độ cũ nát đang tàn lụi do không có những người bảo vệ: lịch sử những hội đồng cách mạng; lịch sử những phong trào quần chúng cùng thủ lĩnh của họ; lịch sử những đạo quân; lịch sử những thiết chế mới...Tất cả những nấc thang lịch sử vốn đa phần thể hiện sự xung đột của các động lực tâm lý học này đề cần phải được nghiên cứu bằng những phương pháp mượn từ khoa học tâm lý". 

-Gustave Le Bon

Mời các bạn đón đọc cuốn sách "Cách Mạng Pháp Và Tâm Lý Học Của Các Cuộc Cách Mạng - Gustave Le Bon"

Kết nối với Waka