Các văn bản quy phạm pháp luật về hoa tiêu hàng hải

Thể loại: Chính trị - Pháp luật

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Trong hàng hải, hoa tiêu hàng hải có vị trí hết sức quan trọng. Hoa tiêu hàng hải là người cố vấn cho Thuyền trưởng điều khiển tàu phù hợp với điều kiện hàng hải ở khu vực dẫn tàu của hoa tiêu hàng hải.

Việc sử dụng hoa tiêu hàng hải tại Việt Nam không chỉ góp phần bảo vệ chủ quyền, thực hiện quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia mà trước mắt còn nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động hàng hải trên vùng nước cảng biển Việt Nam.

Địa vị pháp lý cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về hoa tiêu hàng hải ngày càng được hoàn thiện.

Ngày 24/8/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó có giải pháp về công tác hoa tiêu hàng hải để bảo đảm an toàn hàng hải.

Sau 2 năm triển khai, Chính phủ đánh giá trật tự ATGT đã có những chuyển biến tích cực và yêu cầu tiếp tục tìm ra những giải pháp đột phá để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ.

Để tuyên truyền, đưa pháp luật về hoa tiêu hàng hải vào cuộc sống, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông hàng hải, Nhà xuất bản Giao thông vận tải biên soạn, phát hành các sách “Các văn bản quy phạm pháp luật về hoa tiêu hàng hải”.

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka