Các văn bản quy phạm pháp luật về đường cao tốc

Thể loại: Chính trị - Pháp luật

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Đường cao tốc là những con đường hiện đại với cơ chế đầu tư đặc thù, có thể mở ra nhiều triển vọng và kinh nghiệm trong phát triển giao thông ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì các hoạt động trên đường cao tốc phải tuân theo những quy định riêng phù hợp với loại đường này.

Để giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm hiểu các quy định hiện hành đối với việc quản lý, khai thác, bảo trì, công tác cứu hộ, các biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Các văn bản quy phạm pháp luật về đường cao tốc”.

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka