Các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Thể loại: Chính trị - Pháp luật

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/03/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe là hết sức cần thiết góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng giấy phép lái xe quốc tế của công dân đang ngày càng gia tăng và cần có sự điều chỉnh của pháp luật.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, vừa qua Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Để giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm hiểu các quy định hiện hành về lĩnh vực này, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe”.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích để các cơ quan, tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe.

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka