Các văn bản quy định chi tiết luật hàng không dân dụng Việt Nam

Thể loại: Chính trị - Pháp luật, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 09/05/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Ngày 21/11/2014 Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 61/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11.

Để triển khai thực hiện các quy định của Luật, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải cũng như bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu các quy định pháp luật về nhà chức trách hàng không, đăng ký quốc tịch, đăng ký các quyền đối với tàu bay; các quy định về an ninh hàng không, quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay, quản lý hoạt động bay một cách có hệ thống, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức xuất bản sách “Các văn bản quy định chi tiết Luật Hàng không dân dụng Việt Nam”

Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho công tác nghiên cứu, tìm hiểu và thi hành pháp luật có hiệu quả.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Kết nối với Waka