Cà phê sữa

Tác giả:

Quyên Quyên

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/03/2015

Sách miễn phí

Tại những thời điểm khác nhau chúng ta có thể có cách nhìn nhận khác nhau về cùng một sự việc và một vấn đề. "Cà phê sữa" là cách nhìn của một người trẻ về cuộc sống trước và sau khi trải nhau những vấp váp đầu đời...

Kết nối với Waka