Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Cà phê sữa

Tác giả:

Quyên Quyên

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/03/2015

Tại những thời điểm khác nhau chúng ta có thể có cách nhìn nhận khác nhau về cùng một sự việc và một vấn đề. "Cà phê sữa" là cách nhìn của một người trẻ về cuộc sống trước và sau khi trải nhau những vấp váp đầu đời...

Kết nối với Waka