Bút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời

Tác giả: Luke Sullivan

Thể loại: Kinh doanh, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 13/07/2017

75.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm