Brand Royalty - Bí quyết thành công 100 thương hiệu

Tác giả: Matt Haig

Thể loại: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm