Bình tĩnh tiểu thư (Phần 1)

Tác giả:

Nhạc Tiểu Thất

Thể loại: Văn Học Mạng

Nhà xuất bản:

Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 18/08/2015

Gần cuối năm là mùa thịnh vượng, các hạng mục thi nhau đến tới tấp. Lượng công việc tăng lên, có vài câu oán giận cũng là tất nhiên. Bất qúa tiền lương thật không tệ, làm nhiều hưởng nhiều, bạn có thể mặc kệ, nhưng trăm ngàn lần đừng vì oán niệm mà bỏ qua.

Đã sớm quen với quy luật bận rộn của công việc này, tăng ca đếm khuya là thường như cơm bữa. May mắn tính nàng lạnh nhạt, một mình sống tại thành phố M, đọc sách, công việc, cuộc sống, xã giao, một vòng luẫn quẫn không lớn, bình thường cũng không có thú vui gì đặc biệt, cho nên trừ bỏ ngủ, thời gian còn lại nàng ở công ty mà liều mạng làm việc. - Trích tác phẩm

Kết nối với Waka