Bill Gates - tham vọng lớn lao và quá trình hình thành đế chế Microsoft

Bill Gates - tham vọng lớn lao và quá trình hình thành đế chế Microsoft

Tác giả: James Wallace - Jim Erickson

Chuyên mục: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật, Sự kiện

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm