Bill Gates - tham vọng lớn lao và quá trình hình thành đế chế Microsoft

Tác giả: James Wallace - Jim Erickson

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật, Sự kiện

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/02/2017

Đọc thêm