Bill Gates - Tham Vọng Lớn Lao Và Quá Trình Hình Thành Đế Chế Microsoft

Bill Gates - Tham Vọng Lớn Lao Và Quá Trình Hình Thành Đế Chế Microsoft

Tác giả: James Wallace - Jim Erickson

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Nhân Vật - Bài Học

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm