Bí quyết thành công của Steve Jobs

Tác giả: Kim Thác Đao

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 22/05/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm