Bí quyết quản người - Ứng dụng trong kinh doanh & trong cuộc sống

Tác giả: Tạ Ngọc Ái

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/06/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm