Bí quyết để trở thành CEO xuất sắc

Bí quyết để trở thành CEO xuất sắc

Tác giả: Jeffrey J. Fox

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm