Bí mật tái cấu trúc và mô hình kinh doanh

Tác giả: Bùi Xuân Phong

Thể loại: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/02/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm