Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Bí mật ở nơi đó

Tác giả:

Iris Heaven

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 16/02/2015

Đây là câu chuyện có thật. Tôi đã được đọc bức thư của cô gái. Tôi cũng không rõ cuối cùng hai người họ sẽ như thế nào nhưng tôi hi vọng sẽ giống kết thúc trong câu chuyện của tôi...

Kết nối với Waka