Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Bí mật cuốn sổ tay cũ

Tác giả:

Diệu Thảo

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 08/01/2015

Câu chuyện "bí mật cuốn sổ tay cũ" kể về câu chuyện tình yêu trắc trở của nhân vật tôi và nhân vật Hiền, kèm theo đó là một bí mật từ đời trước để lại mà nhân vật tôi khám phá ra qua một cuốn sổ tay cũ

Kết nối với Waka