Bên sông Trà Lý

Tác giả: Bùi Thanh Minh

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Thông Tin

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 13/02/2017

Đọc thêm