Bảy cấp độ giao tiếp để thành công

Tác giả: Michael J. Meher

Thể loại: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 07/07/2017

35.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm