Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Bất chấp thanh xuân

Tác giả:

Phong Cầm nhỏ

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/02/2015

Có chút xuân trong túi áo em này... 

Kết nối với Waka