Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Bao nhiêu cô gái cho hết cuộc đời

Tác giả:

Cù Hưng Cận

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/02/2015

 Tuổi thanh xuân của tôi,nếu có ai hỏi đến, tôi sẽ miêu tả như thế nào về tuổi thanh xuân của mình? Tôi sẽ trả lời, tuổi thanh xuân của tôi là về những cô gái.

 

Kết nối với Waka