Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Bão đông

Tác giả:

Gia Hân

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 16/01/2015

Sau bão giông, gió sẽ xuôi chiều. Mọi cơn bão đều sẽ đi qua và cuộc sống sẽ lại yên bình trở lại. Nếu nó chưa đi qua, hãy chờ đợi. Thời gian luôn có lý do để làm mọi việc theo ý nó.

Kết nối với Waka