Bạn không thể đổi hướng gió, nhưng có thể điều khiển cánh buồm

Tác giả:

Nic Peeling

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản:

NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/12/2014

Sách miễn phí

Tóm tắt cuốn sách "Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm": Cuốn sách này đề cập đến những năng lực mà một nhà quản lý cần có, đó là:

Quản lý con người: Làm thế nào bạn biết chắc được rằng mình đã giải quyết hợp lý mọi tình huống?

Khả năng lãnh đạo: Cần phải làm gì để được mọi người nhìn nhận vừa với tư cách một người lãnh đạo vừa với tư cách một nhà quản lý.
Văn hoá: Làm thế nào để duy trì và phát huy bản sắc văn hoá tập thể
Quản lý những người ở những cương vị khác nhau: Làm thế nào có thể quản lý được những người ở những vị trí khác nhau?

Cơ cấu tổ chức: Làm sao đối phó được với những áp lực đó?

Quản lý hoạt động kinh doanh: Có những nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh nào hữu ích, có thể áp dụng được không?

Ứng xử với cả tổ chức: Cách giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ là gì?

Khoảng cách giữa biết – nói – làm: Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành quản lý?

Mời các bạn đón đọc cuốn sách "Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm - Nic Peeling"

Kết nối với Waka