Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Bái sai đường

Tác giả:

Hương Di

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết, Ngôn tình

Nhà xuất bản:

Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 18/08/2015

Nàng không phải không muốn nghe theo lời cha, hạ quyết tâm đem người ta cướp về, nhưng mà, nhưng mà…nàng làm sao có thể làm thế được?

Nếu như nàng đem người ta đoạt về, tân nương tử phải làm sao?

Huống chi cho dù nàng đem hắn đoạt về đây, lỡ như hắn không ưng nàng thì sao? nếu như hắn vì thế mà hận nàng, thì phải làm sao đây?

Tuy nàng không đọc sách nhiều cho lắm, nhưng nàng vẫn hiểu được đạo lý, đó chính là quân tử không cướp đoạt những gì yêu thích của người khác, tuy nàng không phải quân tử, nhưng cái loại chuyện hoành đao đoạt ái nàng thật sự là làm không được. - Trích tác phẩm

Kết nối với Waka