Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Bãi lau già

Tác giả:

Kency

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/03/2015

Nói câu chuyện này là " tuổi thanh xuân" mà tôi từng có cũng được, hay tôi mong muốn có cũng được, tôi viết ra cho các bạn những người đã đang và sẽ đi qua tuổi thanh xuân của mình

Kết nối với Waka