Bài dự thi chủ đề 2 - ngày mưa trở lại

Tác giả:

Hạ Vy

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 16/01/2015

Sách miễn phí

Có những kỉ niệm sẽ theo ta suốt cuộc đời mà chẳng thể nào  quên...

Và với nó chính là những hồi ức trong ngày mưa ấy...

Kết nối với Waka