Ariya Cam - Trường ca Chăm

Tác giả:

Inrasara Phú Trạm

Thể loại: Thơ - Tản văn

Nhà xuất bản:

NXB Văn Nghệ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/05/2015

Sách miễn phí

Trường ca Chăm gồm 2 Ariya thế sự: Ariya Glơng Anak, Ariya Ppo Parơng và 2 Ariya trữ tình: Ariya Xah Pakei, Ariya Cam - Bini. Mỗi tác phẩm được trình bày qua nguyên tác bằng Akhar thrah (gồm cả bản chép tay và bản chữ Chăm truyền thống trên máy vi tính), chuyển tự Latin, đối chiếu dị bản, dịch nghĩa, dịch thơ và phần Index.

Mời các bạn đón đọc!

Kết nối với Waka