Anh ấy

Tác giả:

Thủy Vũ

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 26/12/2014

Sách miễn phí

Nếu một ngày phải quên đi hết
Cũng xin đời cho nhớ một người thôi
Người mà tôi yêu những năm tháng ấy
Người vì ai đó mà bỏ qua tôi!

Từ khóa: anh ấy, thủy vũ,

Kết nối với Waka