Ally

Tác giả:

Đông Thảo

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 16/01/2015

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Tuổi trẻ chỉ có một lần...

Trẻ tuổi và vấp ngã, chẳng qua là đôi bạn song hành mà thôi.

Bước qua và đối mặt, điều kì diệu sẽ xảy ra.

Kết nối với Waka