Allan and the holy flower

Tác giả:

H. Rider Haggard

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản:

Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 18/03/2015

Sách miễn phí

Allan and the Holy Flower is a 1915 novel by H. Rider Haggard featuring Allan Quatermain. It first appeared serialised in The Windsor Magazine. The plot involves Quatermain going on a trek into Africa to find a mysterious flower.

Kết nối với Waka