Ai cũng giao tiếp nhưng mấy người kết nối

Tác giả:

John C. Maxwell

Thể loại: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản:

NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 25/02/2015

Sách miễn phí

Tóm tắt cuốn sách "Ai Cũng Giao Tiếp Nhưng Mấy Người Kết Nối": Giao tiếp thành công không đơn thuần chỉ là truyền đạt thông tin, mà còn phải tạo nên sợi dây kết nối đặc biệt và gieo những cảm xúc tích cực cho người tiếp nhận. Số ít những người kết nối được với mọi người là những người có khả năng lãnh đạo và tạo sự ảnh hưởng lớn lao trong tổ chức của mình.

Trong cuốn này, John Maxwell đã tổng kết 5 nguyên tắc nền tảng khi kết nối với mọi người. Từ đó, tác giả đưa ra 5 ứng dụng hành động để giúp bạn kết nối thành công - với một người, một nhóm, với khán giả, hay bất kỳ ai bạn muốn.

"Hãy học cách kết nối để thay đổi cuộc sống của bạn"

Mời các bạn đón đọc cuốn sách: "Ai Cũng Giao Tiếp Nhưng Mấy Người Kết Nối - John C. Maxwell"

Kết nối với Waka