Ai cũng giao tiếp nhưng mấy người kết nối

Tác giả: John C. Maxwell

Thể loại: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Đọc thêm