Ai cũng giao tiếp nhưng mấy người kết nối

Ai cũng giao tiếp nhưng mấy người kết nối

Tác giả: John C. Maxwell

Chuyên mục: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm