9 bí quyết diễn thuyết trước công chúng của những bộ óc hàng đầu thế giới

Tác giả: Carmine Gallo

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

40.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm