72 thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ

Tác giả: Alpha Book biên soạn

Thể loại: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/01/2017

Đọc thêm