72 thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ

72 thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ

Tác giả: Alpha Book biên soạn

Chuyên mục: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm