7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ

Tác giả: Steven S. Little

Thể loại: Khởi nghiệp

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/07/2017

Đọc thêm