7 bước đệm dẫn đến thành công

Tác giả:

Nguyễn Duy Nguyên

Thể loại: Kinh doanh

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/09/2014

Sách miễn phí

Có rất nhiều con đường để đi tới thành công nhưng không phải con đường nào cũng là con đường thẳng mà nó sẽ có những trục trặc, những vật cản hay là sự xô ngã của thất bại. Nếu lúc đó chỉ dựa vào nhiệt tình, hăng hái chủ quan thì không thể đạt tới thành công, bởi vì bạn đang gặp khó khăn, trục trặc vượt quá năng lực xử lý của mình. Chỉ có một con đường duy nhất là bạn phải dựa vào sức lực, tài năng, trí tuệ của người khác mới có thể khắc phục được khó khăn, giành thắng lợi một phần hoặc hoàn toàn.

Nhưng có rất nhiều người hễ thất bại lại có những suy nghĩ tiêu cực như mình đã mất tất cả để rồi oán trời, oán người mà không tự tìm cách đứng dậy, họ chờ đợi một bàn tay cứu cánh kéo họ lên hoặc chờ cơ hội nào đó để họ vươn lên. Họ không hiểu rằng: không có thất bại thì không có thành công. Khi thành công rồi thì bạn vẫn phải hiểu rằng thành công hôm nay có thể dẫn đến thất bại ngày mai, thành công mặt này thì có thể thất bại mặt khác. Khi bạn thành công tức là có ít nhất một người sẽ thất bại, sự thành công của bạn đã làm mất cơ hội và điều kiện để nhiều người khác thành công. Điều này không có nghĩa là bạn không nên cố gắng để đạt được thành công mà mong rằng sự thành công của bạn không phải xây dựng trên sự thất bại của người khác hoặc cướp đi miếng cơm manh áo của đồng loại.

Cuốn "7 bước đệm dẫn đến thành công" là 7 mẫu người mà bạn cần phải dựa vào sự giúp đỡ của họ thì công việc của bạn mới tiến triển và thành công. Bạn càng được nhiều người giúp đỡ, ủng hộ thì khả năng thành công của bạn càng lớn.

Mời các bạn đón đọc.

Kết nối với Waka