50 sắc thái (Fifty shades of grey) - Tập 1: Xám

Tác giả: E. L. James

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 16/03/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm