5 nguyên tắc thép - 15 thuật bán hàng thành công

Tác giả: Lí Tuấn Kiệt

Thể loại: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm