400 qui tắc quản lý người và việc

Tác giả: Lý Vĩ

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 13/07/2017

Đọc thêm