400 qui tắc quản lý người và việc

400 qui tắc quản lý người và việc

Tác giả: Lý Vĩ

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Đọc thêm