4 nguyên tắc lãnh đạo dựa trên giá trị

Tác giả: Harry M. Jeansen Kraemer

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/06/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm