108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh

Tác giả:

Warren Blank

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản:

NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 25/02/2015

Sách miễn phí

Đối với những người đang tìm cách phát triển khả năng lãnh đạo bẩm sinh của mình 108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh sẽ đưa ra những nét chính về cách tập trung vào từng kỹ năng cụ thể.

108 Kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh sẽ minh hoạ những phẩm chất lãnh đạo theo 3 nhóm cơ bản:
- Kỹ năng cơ sở: như khả năng nhận thức về bản thân
- Kỹ năng định hướng: Bao gồm khả năng thiết lập đường lối hành động và phát triển người khác thành lãnh đạo
- Kỹ năng thu hút sự ủng hộ tự nguyện: như khả năng ảnh hưởng đến người khác  và tạo ra một trường mang tính khích lệ

Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách "108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh - Warren Blank"

Kết nối với Waka