108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh

Tác giả: Warren Blank

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 23/01/2017

Đọc thêm