101+ Ý Tưởng Ra Quyết Định Và Ủy Quyền

101+ Ý Tưởng Ra Quyết Định Và Ủy Quyền

Tác giả: Alpha Book biên soạn

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm