101+ Ý Tưởng Khích Lệ Đội Ngũ Nhân Viên

101+ Ý Tưởng Khích Lệ Đội Ngũ Nhân Viên

Tác giả: Alpha Book biên soạn

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm