101 tình huống nhân sự nan giải

Tác giả: Paul Falcone

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/01/2017

Đọc thêm