100 viên gạch xây dựng kỹ năng lãnh đạo

Tác giả: Tom Salonek

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm