Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

10 vạn câu hỏi vì sao (Tập 2 - phần 1)

Tác giả:

Đặng Minh Dũng

Thể loại: Khoa học xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Văn Hóa Thông Tin

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/10/2015

Tóm tắt cuốn sách "10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao":

"10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao" là bộ sách khoa học dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu về thám hiểm vũ trụ bao la, khám phá bí ẩn khí tượng trái đất, những tiến bộ làm thay đổi lịch sử nhân loại.

Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách "10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao"!

cuốn sách "10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao"

Kết nối với Waka