10 quy tắc của Sam Walton

Tác giả: Michael Bergdahl

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 07/07/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Từ khóa: Sam Walton, bán lẻ,